نمیشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران سال 1400

نمیشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران سال 1400

نمیشگاه بین المللی رنگ و رزین سال 1400

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر

تاریخ:

۱۴۰۰

محل:

نمیشگاه بین المللی تهران
نمیشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران سال 1400