نمیشگاه بین المللی رنگ و رزین سال 1400

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر

تاریخ:

۱۴۰۰

محل:

نمیشگاه بین المللی تهران